BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

ZS9

 

UWAGA !!!

Rodziców uczniów OSM i SM popołudniowej prosimy o pilne podpisanie umów za wypożyczone instrumenty muzyczne u Pana Tomasza Musztyfagi ( kierownika administracyjnego szkoły ) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019r.

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna