BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

Od poniedziałku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Klasy IV-VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym, poprzez platformę MSOffice365/Teams.

Prosimy przypomnieć dzieciom o obowiązujących ogólnych zasadach higieny: częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust; posiadaniu własnych książek i przyborów szkolnych.

W częściach wspólnych szkoły uczniów obowiązuje osłona nosa i ust.

Aby spełnić, na ile to tylko możliwe wytyczne i zalecenia MEiN zmodyfikowaliśmy plan zajęć dla klas I-III (na najbliższe dwa tygodnie). Jest on widoczny w dzienniku elektronicznym Librus.

Aby uniknąć porannego tłoku przy głównych drzwiach, prosimy, by uczniowie klas 3a, 3b, 2m i 2a udając się na lekcje poranne weszli do budynku szkoły drugim wejściem (drzwi te będą otwarte od godz. 7:45). Przy wejściu drugimi drzwiami uczniowie również dezynfekują ręce.

Uczniowie klas 3a, 3b, 2m i 2a, którzy korzystają rano ze świetlicy szkolnej (6:45-7:45) wchodzą do budynku głównym wejściem.

Od poniedziałku funkcjonuje w szkole stołówka szkolna i biblioteka.  

Po zakończonych lekcjach uczniowie zostają sprowadzeni do świetlicy przez nauczyciela. Świetlica została podzielona na mniejsze grupy. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się na takich zasadach, jak to ma miejsce od września: po kontakcie telefonicznym z nauczycielem świetlicy lub zgłoszeniu na portierni chęci odbioru dziecka ze świetlicy. Dzieci wychodzą ze szkoły głównymi drzwiami (przy portierni).

W przypadku konieczności odbycia wizyty w sekretariacie szkoły, prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę telefonicznie.

Przedstawiamy za MEiN szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół:

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Więcej informacji na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 
Opłaty za obiady w STYCZNIU 2021
 
Rodziców uczniów klas I – II, którzy dotychczas korzystali z obiadów szkolnych, uprasza się o zgłoszenie drogą mailową do 14.01.2021 informacji o tym, czy dziecko od 18.01.2021 będzie korzystało z obiadów czy nie. Powyższą informację proszę wysłać na adres mailowy: anna.kobylarz@wroclawskaedukacja.pl

W tym miesiącu na wpłaty czekamy do 20 stycznia
 
 Opłaty za obiady w styczniu dla dzieci z klas 1 - 3
Dieta podstawowa 10 dni x 6,50 = 65,00
Dieta wegetariańska 10 dni x 7,50 = 75,00
 
Pozdrawiam
Anna Kobylarz

 W styczniu odbędą się obowiązkowe zebrania z rodzicami na MSOffice365/ Teams poprzez konto ucznia – podsumowujące pierwszy semestr.
ZMIANA terminu!

26.01.2021 (wtorek) zebrania dla klas 1-3

27.01.2021 (środa) zebrania dla klas 4-8

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE W II SEMESTRZE

Godz. 17:00-18:00

 

MARZEC

2.03.2021 (wtorek) zebrania dla klas 1-3

3.03.2021  (środa) zebrania dla klas 4-8

 

KWIECIEŃ

13.04.2021 (wtorek)  konsultacje dla klas 1-3

14.04 (środa) konsultacje dla klas 4-8

 

MAJ

11.05.2021 (wtorek)  konsultacje dla klas 1-3

12.05.2021 (środa)  konsultacje dla klas 4-8

 

CZERWIEC

8.06.2021 (wtorek) zebrania dla klas 1-3

9.06.2021 (środa) zebrania dla klas 4-8

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna