BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

Ocena sprawności fizycznej przed naborem do klasy 4a sportowej odbędzie się 2 czerwca  2020 r. ( wtorek) od godz. 10.00 na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1.

  • Sprawdzian umiejętności przebiegać będzie w grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
  • Zbiórka kandydatów do klasy sportowej na boisku szkolnym o godz. 10.00
  • Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami.
  • W sytuacji zawieszenia nauczania zdalnego, sprawdzian odbędzie się w czasie zajęć lekcyjnych.
  •  

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY 4 SPORTOWEJ

1. Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony oświadczeniem lekarza/ rodzica ( rodzica w przypadku dalszego zagrożenia epidemiologicznego).
2. Pisemna zgoda Rodzica na naukę dziecka w klasie sportowej.
3. Spełnienie norm testu sprawności:
- bieg wahadłowy 3x10m- próba zwinności i szybkości
- bieg w czasie 4 minut- próba wytrzymałości
- skok w dal z miejsca- próba mocy
- rzut piłeczką palantową x 3 ( 3 rzuty)
- bardzo dobre i dobre wyniki w nauce
- przestrzeganie ustalonych reguł i zasad

Wstępny termin rekrutacji to początek czerwca.
W sytuacji dalszego zagrożenia epidemiologicznego, testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone indywidualnie wśród chętnych do klasy sportowej.


 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna