BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

Mam wielką przyjemność ogłosić, że po raz kolejny wśród naszych uczniów znaleźli się laureaci Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego "Wędrówki Szlakiem Wartości". W tym roku uczniowie mierzyli się z trudnym tematem dobrego człowieka. W II grupie wiekowej - klasy 2-4 SP - 2 miejsce zdobył Karol Thiem z kl. 4b. W III grupie wiekowej - kl. 5-6 SP - 1 miejsce zdobył Michał Kozioł z kl. 5a. W zeszłym roku Michał był laureatem II grupy wiekowej! Miejsca na podium dają uczniom dodatkowe punkty rekrutacyjne! Serdeczne gratulujemy! Do zobaczenia na Gali laureatów!

  


 

 

Biblioteka szkolna ogłasza Konkurs plastyczny dla klas I i II  „Moja ulubiona baśń Andersena” 

 Cel konkursu:

- Zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnego czytania

- Kształtowanie wrażliwości moralnej, estetycznej i poznawczej przez kontakt z literaturą.

- Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.

- Doskonalenie techniki czytania.

Prace należy wykonać na A-4.
Prace przynosimy do Wychowawcy lub do biblioteki    od 6.05 do 10. 05.2019.  Z tyłu pracy piszemy imię, nazwisko i klasę

 Wypożycz baśnie Andersena!!!

 Biblioteka szkolna

Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

 

Drodzy Uczniowie!

      Pozdrawiamy Was serdecznie. Jesteście w naszych sercach i myślach w tych trudnych dla nas dniach strajku. Od 8 kwietnia 2019r. nie spotykamy się w szkole, minęło bardzo dużo czasu od tego momentu, tęsknimy za Wami, naszym dziećmi. Pamiętajcie, że szkołę tworzą UCZNIOWIE i NAUCZYCIELE, więc bez Was jest tu bardzo pusto, cicho, smutno. Brakuje nam Was. Wspominamy różne sytuacje, które wspólnie z Wami przeżywaliśmy na co dzień.
      Pami
ętajcie o tym,  że decyzje kształtują życie człowieka. My nauczyciele podjęliśmy bardzo trudną decyzję dotyczącą naszej, dalszej, wspólnej drogi edukacyjnej. Martwimy się nie tylko swoim losem, ale przede wszystkim kierujemy się troską o Waszą przyszłość. O przyszłość polskiej edukacji, o Wasz start
i przygotowanie do doros
łego życia.
      Pragniemy, aby Wasza wiedza nie ogranicza
ła się do treści encyklopedycznych, które w każdej chwili możecie odszukać w różnych źródłach internetowych, ale przede wszystkim abyście, Drodzy Uczniowie, potrafili poradzić sobie dzięki umiejętnościom ponadprzemiotowym , które nie mają Was ograniczać
a u
łatwiać dalszą drogę, którą wybierzecie. Chcemy nauczać treści, które są Wam niezbędne  w życiu. Pragniemy Was wspierać, pracując efektywnie w murach szkolnych, realizując materiał, który nie będzie wymagał wielogodzinnej dodatkowej pracy w domu.
   Chcemy aby
ście byli kreatywni, konsekwentni i odpowiedzialni w podejmowaniu decyzji, myśleli wszechstronnie, wyciągali wnioski, twórczo rozwiązywali różne problemy, z którymi zapewne spotkacie się w swoim życiu. Zależy nam, aby wiedza wyniesiona ze szkoły podstawowej , która ma być solidnym fundamentem, dała Wam mocne podstawy, by pokonywać kolejne szczeble edukacji.
Pamiętajcie o tym, Kochani Uczniowie, że my też od Was wiele się uczymy. Spędzamy wiele godzin, które zawsze pozostawiają ślad w naszych sercach, wspomnieniach.
To Wy motywujecie nas do działania, do poszukiwania różnych dróg.Wspólnie z Wami cieszymy się z najdrobniejszych sukcesów. Dzielicie się z nami swoimi talentami, które wspólnie staramy się rozwijać, wspierać. Uczymy się brania odpowiedzialności za drugiego człowieka, co jest bardzo ważne
we wzajemnych relacjach. Codziennie utwierdzacie nas w przekonaniu, że trzeba i warto:
wychodzić poza schematy i utarte ścieżki;
podejmować trud;
myśleć;
poszukiwać;
angażować się, poświęcać czas i energię w budowaniu relacji z drugim człowiekiem.
Jesteście inspiracją i motywacją naszego działania. Nadajecie sens naszej pracy.
Tak wiele razy mogliśmy udowadniać sobie, że niemożliwe nie istnieje, że trzeba pokonywać swoje słabości, zwątpienie, lenistwo.
    Mamy nadzieję, że Rząd podejmie właściwe decyzje, zauważy potrzebę zmian w oświacie, pomyśli o Was i pomoże nam powrócić do codziennej pracy.
Z niecierpliwością oczekujemy na spotkania z Wami, na wypełnienie murów szkolnych Waszymi rozmowami, śmiechem…
Dziękujemy Wam, że jesteście z nami.

 

                      Do zobaczenia :)
Wasi Nauczyciele Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Szanowny Panie Dyrektorze,

składam na Pana ręce oświadczenie Rady Rodziców i bardzo proszę o przekazanie naszego stanowiska nauczycielom oraz umieszczenie oświadczenia na stronie internetowej szkoły.

Pozdrawiam!

Joanna Rańda

 

My, Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 9, pragniemy wyrazić poparcie i zrozumienie dla akcji strajkowej prowadzonej przez nauczycieli. Zapewniamy Państwa, że rozumiemy Wasze racje i wiemy, że w proteście tym nie chodzi tylko o pieniądze, a - przede wszystkim - o nasze dzieci, których los i wykształcenie leżą Państwu na sercu w stopniu równym jak nam, rodzicom. Podjęli Państwo walkę, nie tylko o godność i prestiż trudnego zawodu nauczyciela, ale też o przyszłość naszych dzieci, które na skutek nieprzemyślanych decyzji rządzących ponoszą, na równi z Państwem, ogromne koszty tak zwanej reformy oświaty. Wiemy, że tak jak i nam, zależy Państwu na tym, aby nasze dzieci mogły się uczyć w przyjaznej szkole z uśmiechniętymi nauczycielami, skupionymi na przekazywaniu im wiedzy i pokazywaniu różnorodności otaczającego je świata. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach w jakich przyszło Państwu pracować, taka szkoła pozostaje jedynie w sferze marzeń, dlatego też trzymamy za Państwa kciuki i kibicujemy Wam z całego serca w tej walce!

Rada Rodziców


 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna