BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

W każdą środę biblioteka nie będzie czynna- prace techniczne.


 

Z okazji wręczenia Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla panie bibliotekarki oraz Wychowawczyni klasy IVm zaprosiły uczniów naszej szkoły na prawdziwą literacką ucztę, na wystawę książek polskich noblistów,
prezentację dzieł literatury pięknej, na czytanie fragmentów książek podczas gry terenowej.

Uczniowie mieli okazję przejrzeć w czytelni książki Olgi Tokarczuk, przeczytać fragmenty książki "Zgubiona dusza" zamieszczone na tablicy w czytelni, zapoznać się z informacjami o noblistce, wyszukać ciekawostek w internecie. Poznali tytuły najważniejszych dzieł pisarki.

   

Od 10 do 20 grudnia w bibliotece szkolnej odbyły się różne zajęcia czytelnicze: głośne czytanie uczniom klas Im, IIa, IVm, VIIb, VIIc, czytanie w grupach, oglądanie wystawy dzieł literatury pięknej.

Dzieci miały okazję obejrzeć wystawę wierszyków uczniów klasy IIb, napisanych i narysowanych przez nich komiksów, ilustracji i okładek książek.

Uczniowie klas IVm, VIIb, VIIc brali udział w grze terenowej, której elementem były zadania związane z wybraną pozycją literatury pięknej.

 

 


Od 4 do 7 listopada 2019 r. nasze panie bibliotekarki zaproponowały dzieciom różne zadania pokazujące sylwetkę  PATRONA SZKOŁY MUZYCZNEJ FRYDERYKA CHOPINA.
Dzieci mogły obejrzeć wystawę: Fryderyk Chopin. Życie i  twórczość.

Na zajęciach czytelniczych oraz podczas przerw uczniowie korzystali z księgozbioru biblioteki i zasobów internetowych w poszukiwaniu informacji o patronie szkoły, które mogły wykorzystać na lekcjach lub biorąc udział w konkursach.
Inną propozycją była projekcja filmu: Warszawa Chopina, którą przewidziano dla uczniów klasy 6d i 7b.

Klasy 6d,7b i 7c miały okazję, podczas zajęć czytelniczych, redagować wywiad z Fryderykiem Chopinem na podstawie książek oraz artykułów internetowych.

6 listopada 2019r. do biblioteki szkolnej zaproszono uczniów młodszych klas muzycznych. Panie bibliotekarki zaprezentowały dzieciom wystawę, czytały uczniom fragmenty książki o Fryderyku Chopinie.

Gościem specjalnym był  Dyrektor Szkoły p. Krzysztof Goleń, który czytał dzieciom z klas Im, IIm i IIIm książkę Michała Rusinka Mały Chopin. Akcją: Czytanie na dywanie zakończyliśmy spotkanie z Fryderykiem Chopinem w bibliotece szkolnej.

 

                            

 

25 listopada panie bibliotekarki oraz uczennice reprezentujące Samorząd Uczniowski zaproponowały dzieciom różne zajęcia w czytelni: głośne czytanie, zagadki czytelnicze oraz projekcję bajek „Miś Uszatek”.

Dzieci oglądały wystawę pluszowych misiów oraz książek, których bohaterami są misie. Pierwszoklasiści słuchali bajek o misiach, czytanych przez ich starsze koleżanki oraz przez panie bibliotekarki. Uczennice starszych klas zadawały dzieciom zagadki dotyczące misiów. Odgadując imiona bohaterów filmowych i postaci z książek, dzieci miały okazję poznać postacie kilkunastu misiów.

Akcją: Czytanie na dywanie zakończyliśmy Światowy Dzień Misia w bibliotece szkolnej.

     


 

Na zajęciach czytelniczych oraz podczas przerw uczniowie poznawali życie Fryderyka Chopina. Magia kina pozwoliła im przenieść się do Warszawy, tej samej, której ulicami dawno temu spacerował nasz muzyczny Mistrz.

Uczniowie klas młodszych zostali zabrani w literacką podróż przez Pana Dyrektora Krzysztofa Golenia, który czytał książkę pt. „Mały Chopin”.

Zajęcia biblioteczne oraz wystawa w szkolnej czytelni były niezwykłą przestrzenią wiedzy o życiu i twórczości naszego Patrona szkoły.

            


 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna