BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9:             

                                        Krzysztof Goleń 

Wicedyrektor - Szkoła Podstawowa nr 45:   

                                        Teresa Banaszewska

Wicedyrektor - Szkoły Myzyczne:   

                                        Karolina Cel

 

 

 

 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna