OGŁOSZENIA I PRZETARGI W ROKU 2019/2020

DATA ZAMIESZCZENIA: 22 października 2019 r.

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DATA ZAMIESZCZENIA: 22 października 2019 r.

  USŁUGI RESTAURACYJNE NA RZECZ UCZNIÓW - ZBIORCZE ZESTAWIENIE

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  SIWZ część 1

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  SIWZ część 2

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  NIEWSKAZANE DODATKI DO ŻYWNOŚCI

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  WYKAZ PRODUKTÓW

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  PROTOKÓŁ KONTROLI POSIŁKÓW

DATA ZAMIESZCZENIA: 03 października 2019 r.

  PROTOKÓŁ KONTROLI ROZSZERZONEJ

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI W ROKU 2018/2019 


DATA ZAMIESZCZENIA: 09 maja 2019 r.

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018