BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

     
REGULAMIN  
 
I. ORGANIZATOR  I  PATRONAT 
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37. 
2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”. 
 
II. CELE KONKURSU 
1.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 
2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie. 
3.  Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
 
III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU 
1.  Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia      i województwa dolnośląskiego. 
2.  Konkurs trwa od października 2018 do maja 2019 r. 
5.  Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach. 
6.  Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu .  
8.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2). Oświadczenia w formie papierowej można dostarczyć w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale konkursu. 
8.  Finał (bez dogrywki) odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu. 
9.  Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur. 
10. W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut. 
11.  Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2018r. 
 
IV. LEKTURY 
Dla klas 4-6 
1. Bahdaj Adam Podróż za jeden uśmiech 
2. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo cz.6 - Cień smoka 
3. Szczygielski Marcin Teatr niewidzialnych dzieci 
4. Bąkiewicz Grażyna Mówcie mi Bezprym 
5. Kasdepke Grzegorz, Kosmowska Barbara Wielki wybuch czyli K kontra K 
6. Flanagan John Drużyna cz.4- Niewolnicy z Socorro 
7. Mankell Henning Pies, który biegł ku gwieździe 
8. Mull Brandon Baśniobór cz.2- Gwiazda Wieczorna wschodzi 
9. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.2- Wędrujący duch
10. Ohlsson Kristina Szklane dzieci
 Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o zapisanie się  w bibliotece szkolnej. 
 
Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z udostępnieniem Organizatorom danych osobowych do przetwarzania.
Utwory Stanisława Moniuszki których znajomość słuchowa jest wymagana w Turnieju Wiedzy o Życiu i twórczości Stanisława Moniuszki:
Uwertura orkiestrowa "Bajka" https://www.youtube.com/watch?v=vt_7h-MCIew
Pieśń „Kum i kuma”, słowa: Jan Czeczot https://www.youtube.com/watch?v=jyQ68fYSMmE
Pieśń „Prząśniczka”, słowa: Jan Czeczot https://www.youtube.com/watch?v=2czc8wpBqag
Pieśń „Kozak”, słowa: Jan Czeczot https://www.youtube.com/watch?v=7Lz7vLzZ-WY
Pieśń „Co to za kwiatek”, słowa: Jan Czeczot https://www.youtube.com/watch?v=6Qxo_7wM4QQ
Pieśń „Słowiczek”, słowa: Jan Czeczot https://www.youtube.com/watch?v=01w1SONhkVA
Pieśń „Dobra noc”, słowa: Stanisław Jachowicz https://www.youtube.com/watch?v=skLvHVNIZkE
Pieśń „O Matko moja”, słowa: Jan Prusinowski https://www.youtube.com/watch?v=ce_QnL6zPp0
Fragment Mazura z IV aktu opery :”Straszny dwór”, słowa: Jan Chęciński https://www.youtube.com/watch?v=CflLmcyqtWY
Piosnka Broni z II aktu opery „Hrabina”, słowa: Włodzimierz Wolski https://www.youtube.com/watch?v=7ZlszBJoXs4
Aria Halki z II aktu opery „Halka”, słowa: Włodzimierz Wolski https://www.youtube.com/watch?v=t64O9PfhIlI

 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna