BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

Nasza szkoła bierze udział w wielkim projekcie:

W dniu 07.05.2019 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019-30.04.2021.

 

Liderem  w projekcie jest „FUNDACJA OTWARCI NA EDUKACJĘ”, która w partnerstwie z Gminą Czernica i Gminą  Wrocław będzie realizowała projekt skierowany zarówno do uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.


W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych w tym trzy szkoły z Gminy Czernica (SP Czernica, ZSP Dobrzykowice, SP Kamieniec Wrocławski) oraz cztery szkoły  z Gminy Wrocław (SP nr 36, SP nr 66, SP nr 91, ZS nr 9).

W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz konsultacje pedagogiczne dla rodziców. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. 
Ponadto  dla efektywnej realizacji  zajęć projektowych   zostaną zakupione pomoce dydaktyczne  i sprzęt.

Projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczniowie zostali poinformowani przez prowadzących zajęcia o wymogach, które trzeba spełnić, by wziąć udział w projekcie. Otrzymali formularze zgłoszeniowe i inne potrzebne dokumenty.

Wyniki rekrutacji zostaną podane bezpośrednio zainteresowanym uczniom i ich rodzicom po 30.09.2019r.

Utworzona została również lista rezerwowa uczestników.

Regulamin rekrutacji i harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie internetowej szkoły oraz na projektowej tablicy ogłoszeń.

Zajęcia zaczynamy 7 października 2019r.

Wszelkie zapytania odnośnie projektu prosimy kierować do szkolnego koordynatora projektu- p. Małgorzaty Knychas.

 

ZADANIA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

HARMONOGRAM ZS 9 DO GRUDNIA

INDYWIDUALIZACJA WSPARCIA 


 

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W RÓŻNYCH PROJEKTACH I PROGRAMACH:

PROJEKTY

Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych "Zielona Gęś"

Pax Et Bonum "Wędrówki Szlakiem Wartości"

Lepsza Szkoła (projekt matematyczny)

"Młody, ale świadomy odkrywca gór"

"Interaktywne pokazy w szkołach"

Międzynarodowy projekt HORALARM

"Dobrze Cię widzieć"

 

PROGRAMY

Program ogólnopolski „Owoce i warzywa w szkole”

"Mali wspaniali" 

"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

"Niesamowity świat higieny jamy ustnej"

„Lekkoatletyka dla każdego"

"Sprintem po zdrowie"

"Bądź przyjacielem swojego zdrowia"

„Szkoła w formie”

 Kreatywności Destination Imagination

13 grudnia 2018r. uczniowie klas 6 wybrali się w ramach SZKOŁY W MIEŚCIE na spektakl teatralny „Klik i robisz co chcesz” na Ostrów Tumski.
Najpierw klasy 6b i 6c uczestniczyła w warsztatach „Bezpieczeństwo w sieci”, które nawiązywały do wielu zagrożeń: cyberprzemoc, niebezpieczne znajomości, wirusy czy uzależnienie od komputera i smartfona. Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci” łączyły psychoedukację z technikami teatralnymi, takimi jak drama, maska czy teatr dziur. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wcielając się w różne role. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia pokazuje uczniom jakie ryzykowne sytuacje wiążą się z korzystaniem z sieci internetowej i jak im zapobiegać.
Później dołączyli do nich uczniowie z klasy 6a i 6m, razem obejrzeli spektakl. A na koniec uczniowie klasy sportowej i muzycznej wzięli udział w identycznych warsztatach, jak koleżanki i koledzy z klasy c i b.


 

Klasa 6a sportowa - dobrze zaczęła tydzień, jedna lekcja wychowania fizycznego a później doskonalenie sprawności podczas niezłej zabawy w GOjump Parku Trampolin przy ul. Długosza we Wrocławiu. Najpierw rozgrzewka poprowadzona przez instruktora, później korzystaliśmy z wielu sektorów z różnymi trampolinami i atrakcjami: zabawa w piankowych kostkach, zjazd na mega oponie, zbijak … Miło spędzony czas - nie przed komputerem – i z korzyścią dla kondycji, zdrowia.


 

W grudniu uczniowie klasy 5d byli w Muzeum Pana Tadeusza warsztatach pt. "Techniki zdobienia papieru metoda ebru". Papier towarzyszy nam na co dzień, często jest to po prostu biała kartka… A gdyby przenieść wzory z naszej wyobraźni właśnie na kartkę papieru? Podczas warsztatów każdy uczeń wykonał własne wzory unikatowego papieru marmurkowego, który może posłużyć jako dekoracja, okładka książek i zeszytów, albo papier ozdobny. W czasie warsztatów dzieci obejrzały też fragment ekspozycji poświęcony rękopisowi Pana Tadeusza oraz Bibliotekę romantyka.


 

W październiku uczniowie klasy 5d brali udział w Warsztatach „Tropem radiowych sekretów”. Zajęcia rozpoczęli wycieczką po muzeum Radia Wrocław i studiach emisyjnych Radia Wrocław i Radia RAM. Uczniowie zapoznali się z historią radia i Wrocławia. Poznali „od kuchni” pracę dziennikarza i reportera radiowego. Następnie pracowali w prawdziwym studiu nagraniowym. Pod okiem najlepszych dziennikarzy Radia Wrocław zaczęli przygodę z mikrofonem. Opowiadając o sobie, przeprowadzali wywiady, konstruowali informacje radiowe, nagrywali reportaż.


 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna