Slide
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WE WROCŁAWIU

Szkoła Podstawowa Nr 45 we Wrocławiu powstała w 1948 roku i może poszczycić się wielkimi tradycjami sportowymi. Patronem szkoły jest Janusz Kusociński - wielki sportowiec, lekkoatleta, długodystansowiec, który na olimpiadzie w Los Angeles w 1932r. zdobył pierwsze miejsce w biegu na 10 tys. metrów, rekordzista świata na 3000 metrów.
Kształcimy uczniów w klasach o profilach sportowych, pływackich, ogólnych, ogólnych z rozszerzonym językiem angielskim.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCNZA I SZKOŁA MUZYCZNA

W naszym budynku swoją siedzibę ma Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina oraz Szkoła Muzyczna I st. nr 2. Kształcimy przyszłych artystów, wspaniałych muzyków.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/media/3063/chopin_maria_wodzinska_730.jpg?mode=max&rnd=131498836020000000

Patronem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 2 i Szkoły Muzycznej nr 2 działających w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu jest największy polski kompozytor i pianista - Fryderyk Franciszek Chopin. 

Urodził się on w Żelazowej Woli 1 marca 1810 roku (warto jednak wiedzieć, że w Kościele Parafialnym w Brochowie, w metryce Chrztu Św. wpisana została data urodzin: 22.02.1810 roku).

Ojciec Fryderyka - Mikołaj Chopin - był Francuzem i pracował na ziemiach polskich jako nauczyciel języka francuskiego. Kochał Polskę tak bardzo, że w 1794 roku wziął udział w Insurekcji Kościuszkowskiej. Mamą kompozytora była Tekla Justyna Krzyżanowska (po mężu Chopin). Fryderyk Chopin miał trzy siostry - starszą Ludwikę i dwie młodsze - Izabelę i Emilię.  Pół roku po urodzeniu się Fryderyka rodzina Chopinów zamieszkała w Pałacu Saskim w Warszawie. Mikołaj Chopin pracował wtedy w Liceum Warszawskim.

Od wczesnego dzieciństwa Fryderyk interesował się muzyką. Jego Mama i siostra Ludwika grały na fortepianie i śpiewały, ojciec zaś grał na skrzypcach i flecie. Fryderyk pierwsze lekcje gry na fortepianie odbywał pod okiem Matki i Ludwiki. Mając 6 lat rozpoczął naukę u czeskiego muzyka - Wojciecha Żywnego. Żywny zapoznał Chopina z dziełami Johanna Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusa Mozarta, którzy już na zawsze pozostali ulubionymi kompozytorami Fryderyka. 

Pierwszymi utworami małego Frycka (bo tak nazywano w dzieciństwie naszego Patrona) były polonezy, wariacje i marsze.  Był on uznawany za cudowne dziecko. Często zapraszano go do salonów arystokracji, a nawet do Księcia Konstantego. 

Od 1822 roku Fryderyk uczył się prywatnie u Józefa Elsnera (kompozycji) oraz u Wilhelma Wacława Würfla (gry na fortepianie i organach). Fryderyk poznał również sztukę improwizacji, z której słynął w kolejnych latach swojego życia. Przedmiotów ogólnokształcących uczył się w Liceum Warszawskim. Pełnił w tym czasie rolę licealnego organisty, działającego w kościele ss. Wizytek. Wakacje spędzał na wsi (głównie w Szafarni), u przyjaciół rodziny. Przygody z letnich tygodni opisywał rodzicom w formie listu - gazety -  „Kuriera Szafarskiego”. Poza wyjazdami do Szafarnii Chopin odwiedził też m.in. Duszniki Zdrój (Bad Reinerz), Toruń, Gdańsk, Płock i inne miejscowości.

W 1826 roku Chopin został studentem Szkoły Głównej Muzyki przy Uniwersytecie Warszawskim. Studiował u Józefa Elsnera. Profesor pisał o nim już wtedy: „szczególna zdolność”. Już w trakcie nauki w Szkole Głównej Muzyki skomponował utwory, które przyniosły mu sławę nie tylko w Warszawie, ale i za granicą naszego kraju: Wariacje B-dur op. 2 na temat La ci darem la mano zDon Juana” Mozarta oraz Sonatę c-moll op. 4.  Na studiach powstaną też: wspaniała Fantazja A-dur na tematy polskie op. 13 i piękne, wirtuozowskie Rondo à la Krakowiak op. 14.  Najważniejszymi jednak utworami z młodzieńczego okresu twórczości Chopina będą jego dwa koncerty fortepianowe.

W lipcu 1829 roku Chopin ukończył studia. Jego profesor napisał wtedy: „Szopen Friderik szczególna zdolność, geniusz muzyczny”. Młody kompozytor od razu wyruszył do Wiednia (gdzie dał dwa koncerty), zwiedzając po drodze południową Polskę oraz Czechy i Niemcy. Wyjazd był sukcesem. Na początku 1830 roku, ukończył Koncert fortepianowy f-moll. Pisząc go myślał o swej pierwszej miłości - studentce Konserwatorium Warszawskiego - śpiewaczce Konstancji Gładkowskiej. Utwór bardzo spodobał się warszawskiej publiczności. Chopin ośmielony tym sukcesem napisał kolejny koncert–- Koncert fortepianowy e-moll. Prawykonanie odbyło się w październiku 1830 roku, na pożegnalnym koncercie Chopina, który planował wtedy kolejną podróż zagraniczną.

Kompozytor wyjechał z Warszawy do Wiednia 2 listopada 1830 roku. Podróż trwała aż 3 tygodnie. W Wiedniu był gościem w salonach arystokracji, bywał też w teatrach. Tam zastała go wiadomość o wybuchu Powstania Listopadowego. Chciał wrócić do kraju i wziąć udział w walkach o wolność. Jego rodzina i przyjaciele powstrzymali go jednak od tej decyzji, pisząc, że dla spawy Polski zrobi więcej rozsławiając swój kraj talentem, niż ginąc w walce. Chopin był wtedy bardzo nieszczęśliwy i niespokojny. Tęsknił za rodziną, przyjaciółmi, za Warszawą.  Powstały wtedy szkice jego pierwszych dramatycznych utworów (Scherzo h-moll, Etiuda c-moll „Rewolucyjna”, Ballada g-moll).  W Wiedniu powstały też Nokturny op. 9 i op. 15 oraz Polonez op. 22 i pierwsze wydane mazurki.

W lipcu 1831 roku Chopin wyjechał przez Niemcy do Paryża. O upadku Powstania Listopadowego dowiedział się w Stuttgarcie. W Paryżu dowiedział się również o ślubie swojej pierwszej miłości -  Konstancji Gładkowskiej (wyszła ona za mąż za ziemianina Grabowskiego). Pół roku Chopin musiał się starać o koncert w Paryżu. Wystąpił pod koniec lutego 1832 roku w sali Pleyela, przed elitą ówczesnego świata muzycznego, m.in. przed znanym wirtuozem fortepianu i wybitnym kompozytorem - Ferencem Lisztem. Relacje z koncertu brzmiały: „Wszystkich tutejszych fortepianistów zabił na śmierć, cały Paryż ogłupiał”. Od tej pory Fryderyk miał zamówienia na lekcje fortepianu, złożone przez najwyższych arystokratów. W krótkim czasie Chopin poznał najwybitniejszych poetów, malarzy i muzyków - Liszta, Berlioza, Heinego, Mickiewicza. Poznał również wielkich arystokratów polskich -  Księcia Adama Czartoryskiego i Delfinę Potocką.

Stworzył wtedy mistrzowskie kompozycje–- od  Duo Concertant po nowatorskie Etiudy op. 10, czy dramatyczne Scherzo h-moll, Scherzo b-moll, Balladę g-moll i Impromptu As-dur.

W 1836 roku oświadczył się Marii Wodzińskiej. Zaręczyny te zostały jednak wkrótce zerwane. Na listach do narzeczonej Chopin napisał po zerwaniu zaręczyn: „moja bieda”. W roku 1836 Fryderyk poznał Aurorę Dudevant, francuską pisarkę (pseudonim George Sand). Chopin ukończył w tym czasie kolejne mazurki, Etiudy op. 25 oraz Scherzo b-moll. Zimą 1838 roku kompozytor wyjechał z George Sand na Majorkę. Pisał stamtąd do przyjaciela: „A moje życie, żyję trochę więcej... Jestem blisko tego, co najpiękniejsze. Lepszy jestem”. Powstały wtedy jego najwybitniejsze dzieła (Preludia op. 28, dwa Polonezy op. 40 oraz Ballada F-dur, Scherzo cis-moll i Mazurki op. 41). Niestety zdiagnozowano u niego gruźlicę, na którą fatalnie wpłynął wilgotny klimat Majorki.

Warto przytoczyć słowa Geoge Sand: „Będąc śmiertelnie chory, stworzył na Majorce muzykę przywodzącą nieodparcie myśl o raju. Ale tak bardzo przywykłam go widzieć w obłokach, że nie wydaje mi się, by jego życie lub śmierć coś dla niego znaczyły. Sam dobrze nie wie, na jakiej planecie żyje”.

Latem kompozytor często wyjeżdżał z Paryża do Nohant, by odpocząć w wiejskiej posiadłości George Sand. Tam powstały Impromptu Fis-dur i Sonata b-moll. Odtąd Chopin latem  komponował w Nohant, a przez pozostałe miesiące mieszkał w Paryżu, pracując jako prywatny nauczyciel fortepianu i dając koncerty oraz wydając kolejne utwory. Powstały wielkie utwory: Ballada As-dur, Nokturny op. 48, Fantazja f-moll, Impromptu Ges-dur, Polonez As-dur, Scherzo E-dur, Nokturny op. 52, Mazurki op. 56, Berceuse, Sonata h-moll, Barkarola, Polonez-Fantazja i Nokturny op. 62 oraz Sonata wiolonczelowa. Pomimo wielu szczęśliwie spędzonych lat, doszło do rozstania Fryderyka Chopina z George Sand.

Po rozstaniu kompozytor czuł się bardzo źle i samotnie. Nie mógł wtedy tworzyć. Za namową uczennicy Jane Stirling wyjechał do Wielkiej Brytanii. Mimo sukcesów artystycznych, bardzo źle zniósł podróż po Anglii i Szkocji. Tamtejszy wilgotny klimat doprowadził do rozwoju choroby gruźliczej. 16 listopada 1848 roku w sali Guildhall w Londynie wystąpił po raz ostatni w życiu.

Latem 1849 roku, czując nadchodzącą śmierć, zaprosił do Paryża swoją starszą siostrę Ludwikę.  Zmarł 17 października 1849 roku.

Agnieszka Misiak

(tekst napisany na podstawie eseju dra Artura Szklenera zamieszczonego na stronie www.nifc.pl)

 

ANEGDOTY, CIEKAWOSTKI I CYTATY O CHOPINIE:

*Kompozytor otrzymał imię Fryderyk po swoim ojcu chrzestnym - Fryderyku Skarbku, w którego dworze w Żelazowej Woli przyszedł na świat.[1]

*”Podobno Chopin przyszedł na świat przy grze na skrzypcach swego ojca, Mikołaja.”[2]

*Rodzice Chopina prowadzili pensjonat dla chłoców z rodzin ziemiańskich, którzy uczyli się w warszawskich szkołach.[3]

*Serce Fryderyka Chopina zostało przywiezione po śmierci kompozytora, przez jego siostrę Ludwikę, do Warszawy i jest do dziś w urnie wmurowanej w filar w Kościele Św. Krzyża przy ulicy Krakowskie Przedmieście.[4]

*Pierwszy tekst napisany przez 6-letniego  F. Chopina to tekst z laurki na Imieniny Ojca:

„Gdy świat Imienin uroczystość głosi

Twoich, mój Papo, wszak i mnie przynosi

Radość, z powodem uczuciów złożenia,

Byś żył szczęśliwie, nie znał przykrych ciosów.

Być zawsze sprzyjał Bóg pomyślnych losów,

Te Ci z pragnieniem ogłaszam życzenia.

  1. Chopin.”[5]

*„Pozostawione potomności rysunki wykonane przez Fryderyka świadczą o dużym talencie. Znajomi Chopina opowiadali, że został kiedyś w szkole przyłapany na rysowaniu nauczyciela w czasie lekcji, który zamiast skarcić, pochwalił niesfornego ucznia.”[6]

*„Według legendy, gdy mieszkający na stancji Chopinów guwerner nie mógł sobie poradzić z chłopcami, prosił Frycka, aby uspokoił ich swą grą na fortepianie.”[7]

*„Mieszkanie Chopina ze względu na rozlegającą się z niego muzykę, nazywano Olimpem”[8]

*W Valldemossie znajduje się popiersie Chopina wykonane przez Zofię Wolską. Zostało ono odsłonięte 21.09.1998 roku przez królową Hiszpanii - Zofię i Jolantę Kwaśniewską, wtedy Pierwszą Damę RP.[9]

*Fryderyk Chopin w wieku 30 lat miał 170 cm wzrostu i ważył 44 kg.[10]

*„Jadąc do Wiednia, Chopin dał prywatny recital we Wrocławiu. Związana jest z nim anegdota, jakoby z występu w planowanym koncercie zrezygnował miejscowy pianista-amator, po tym jak usłyszał próbę, na której grał Chopin.”[11]

*„Jego gra na fortepianie ma w sobie coś tak wyłącznie jemu właściwego, a jednocześnie jest tak mistrzowska, że śmiało można go nazwać […] wirtuozem.” (Felix Mendelssohn-Bartholdy)[12]

*„W dwie godziny zgarnął do kieszeni sześć tysięcy kilkaset franków pośród braw, bisów i tupotu najpiękniejszych kobiet Paryża. […] Zapewnił sobie spokojne lato” (George Sand o recitalu Chopina w salonie Pleyela 26 kwietnia 1941 roku)[13]

*„Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.” (Fryderyk Chopin)[14]

*„(…) grałem moją sonatę b-moll, zdarzyła mi się niezwykła przygoda. Wykonałem mniej więcej poprawnie allegro i scherzo i już miałem zacząć marsz [żałobny], gdy nagle ujrzałem wyłaniające się z na wpół otwartego pudła fortepianu przeklęte widziadła, które pewnego, ponurego wieczora ukazały mi się w Chartreuse. Musiałem wyjść, żeby się opamiętać, po czym bez słowa zacząłem grać dalej.”[15]

 

WYBRANA LITERATURA DLA DZIECI POŚWIĘCONA PATRONOWI NASZEJ SZKOŁY:

1) Fryderyk Chopin: Zdrów chłopczyna, 2013.

To wierszowany utwór, który napisał w młodości Patron naszej szkoły! W swoim wierszu kompozytor opisał przygodę ze swojego życia (dotyczyła ona imienin Katarzyny, żony pułkownika Wojciecha Gutkowskiego). Książka zawiera piękne ilustracje wybitnego rysownika, grafika i ilustratora - Bohdana Butenki. Została nagrodzona w 2012 roku główną nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza Książka Roku” w kategorii „Książki dla dzieci i młodzieży”.

2) Lene Mayer-Skumanz: Armaty ukryte w kwiatach, 2010.

Prezentuje życie naszego Patrona. Do książki dołączona jest płyta, zawierająca utwory Chopina wykonane na historycznych instrumentach.

3)Michał Rusinek: Little Chopin (Mały Chopin), 2009.

Wierszowana opowieść z ilustracjami Joanny Rusinek mówiąca o tym, jak mały Fryderyk (nazywany przez najbliższych Fryckiem) stał się wielkim kompozytorem. Książka jest dostępna w dwóch wersjach językowych - w języku polskim i w języku angielskim. Opowieść ta została również przetłumaczona na inne języki: francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, szwedzki, chiński i nawet japoński.

4) Anna Czerwińska-Rydel, Jaśnie Pan Pichon, 2010.

Książka mówi o czasach i miejscach w jakich żył Fryderyk Chopin. Mówi też o jego korzeniach, o rodzinie, przyjaciołach. Ilustracje wykonał Józef  Wilkoń.

5) Wanda Chotomska, Muzyka Pana Chopina, 2010.

Jedna z najciekawszych książek dla dzieci o Fryderyku Chopinie. Do jubileuszowego wydania jest dołączona płyta CD z muzyką kompozytora, wykonaną przez wybitnych pianistów. Jest to opowieść o życiu i twórczości Chopina, łącząca w sobie fragmenty pisane prozą i piękne wiersze o Chopinie i jego dziełach, wszystkie są również autorstwa Wandy Chotomskiej. Prawdopodobnie najlepsza na rynku polskim książka dla dzieci o Patronie naszej szkoły. Jest dostępna w wersji papierowej i w formie audiobooka. Znakomicie nadaje się na prezent.

6) Monika Ulatowska, Fryderyk Chopin życie i twórczość, 2010.

Niezwykle interesujący album, pełen zdjęć i anegdot o Fryderyku Chopinie, wydany na kredowym papierze, w twardej oprawie. Świetny prezent zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych czytelników, będących miłośnikami muzyki Patrona naszej szkoły.

7) Jolanta Horodecka-Wieczorek: Wiatru tchnienie o Chopinie, 2010.

To pięknie ilustrowana biografia Fryderyka Chopina, napisana dla dzieci wierszem. Powstała z okazji dwusetnej rocznicy Urodzin Patrona naszej szkoły. Książka składa się aż ze 115 rymowanych zwrotek! Autorka w bardzo przystępny sposób przekazuje szczegółowe informacje o życiu Chopina i czasach w jakich tworzył. Grupa Teatralna Scherzo prowadzona w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu przez p. Kingę Kalinowską i p. Agnieszkę Misiak z okazji Jubileuszu istnienia OSM I st. nr 2 im. F. Chopina i SM I st. nr 2 przedstawiła przed 200-osobową publicznością, zgromadzoną w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, spektakl którego scenariusz został stworzony przez reżyserki w oparciu o książkę Jolanty Horodeckiej-Wieczorek i książkę Wandy Chotomskiej. Spektakl nosił również tytuł: „Wiatru tchnienie o Chopinie”.

[1]     Monika Ulatowska, Fryderyk Chopin życie i twórczość, Wydawnictwo IBIS, Poznań 2010, s. 6.

[2]     Cyt za: J.w.,  s. 6.

[3]     J.w., s.14.

[4]     J.w., s. 46.

[5]     J.w., s. 17.

[6]     Cyt. za: J.w., s. 18

[7]     Cyt. za: J.w., s. 22.

[8]     Cyt. za: J.w., s. 24.

[9]     J.w., s. 28.

[10]   J.w., s. 39.

[11]   Cyt za: J.w., s. 48.

[12]   Cyt za: J.w., s 49.

[13]   Cyt. za: J.w., s. 50.

[14]   Cyt. za:https://pl.wikiquote.org/wiki/Fryderyk_Chopin, podane źródło: Fryderyk Chopin, „Alma Mater” nr 130–131, grudzień-styczeń 2010–2011.

[15]   Cyt. za: J.w., źródło: List do Solange Clesinger, 9 września 1848, opis jednego z koncertów angielskich. Źródło:  Mieczysław Tomaszewski: Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, 1999.