Biblioteka Zespołu Szkół nr 9 ogłasza konkurs na reklamę książki. Może mieć dowolną formę: ulotki, folderu reklamowego, plakatu, kolażu lub inną. Praca powinna zawierać hasła zachęcające do przeczytania książki, wrażenia po lekturze, a także ilustracje, zdjęcia lub własnoręcznie wykonane rysunki.
Cele konkursu:
- Promocja czytelnictwa i literatury;
- Zachęcenie uczniów do czytania w wolnym czasie;
- Nabycie i doskonalenie umiejętności posługiwania się instrumentami reklamy i marketingu.
Warunki konkursu:
- Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 1-8 Zespołu Szkół nr 9;
- Miejsce dostarczenia prac: biblioteka szkolna;
- Termin dostarczenia reklam: 8 grudnia 2022 r.
Jurorzy wybiorą najciekawsze reklamy. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

Nauczyciele bibliotekarze