18 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty „Cyberprzemoc i agresja rówieśnicza - odpowiedzialność prawna nieletnich”. Warsztaty prowadziła wrocławska Straż Miejska w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły ? Warsztaty były skierowane do uczniów klas IV - VIII.