Klasy 1m i 2m w świetlicy przystąpiły do realizacji zadań z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego " Gramy Zmysłami'. Zadanie pierwsze to stworzenie jesiennej ścieżki sensorycznej. Dzieci chodziły po ścieżce z otwartymi i zamkniętymi oczami, dotykając poszczególnych elementów opisywały jakie towarzyszą im odczucia i wrażenia.