Drukuj

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:


1 września 2021 r. -  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15 października- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 listopada- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 - 31 grudnia 2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 

7 stycznia-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. - Ferie zimowe

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja- 7 stycznia-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24, 25, 26 maja 2022 r. -egzamin ósmoklasisty

17 czerwca- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 czerwca 2022 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych