images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA MUZYCZNA

Koncerty w wykonaniu uczniów stanowią jeden z najważniejszych celów kształcenia muzycznego.

Młodzi wykonawcy prezentując swoje umiejętności instrumentalne uczą się obycia scenicznego.

Koncerty realizowane są w różnych formach:

- popisy klas poszczególnych pedagogów,

- koncerty sekcyjne i prezentacje obejmujące wszystkie instrumenty danej sekcji,

- koncerty szkolne z udziałem solistów, orkiestry i chóru szkolnego oraz zespołu rozrywkowego.

Do  koncertów wpisanych w tradycję naszej szkoły należą:
Koncert Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości, Koncert Kolęd, Koncert Wiosenny i  końcoworoczna „Gala Osiągnięć”, podczas której występują laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.


Wszystkie koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Rodzin całej społeczności szkolnej i służą promocji szkoły.