images/obrazy/j1.jpg
SZKOŁA MUZYCZNA
OPŁATYlogo sm
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 Im. Fryderyka Chopina
i Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Zespole Szkół Nr 9
 
Uprzejmie informujemy, że ze środków pieniężnych wpłacanych przez Państwa z tytułu Funduszu Muzycznego i Wypożyczenia Instrumentów, opłacane są:
 • zakup nowych instrumentów niezbędnych do nauki w szkole muzycznej,
 • opłaty za naprawy amortyzacyjne, przeglądy, renowacje posiadanej floty instrumentów muzycznych stanowiących majątek szkoły,
 • doposażenie sal lekcyjnych w pomoce i materiały dydaktyczne dedykowane dla szkół muzycznych,
 • opłaty wpisowe na konkursy dla uczniów szkół muzycznych (możliwości i warunki finansowania reguluje odrębny Regulamin),
 • zakup nagród rzeczowych za udział uczniów w konkursach szkolnych,
 • opłaty za materiały reklamowe związane z promocją szkoły,
 • zakup materiałów nutowych, pomocy naukowych – doposażenie działu muzycznego biblioteki szkolnej,
 • inne wydatki poprawiające warunki i standard nauki w naszej szkole według bieżącego zapotrzebowania i wskazań kadry pedagogicznej.
 
 
Plan wykorzystania pozyskanych środków finansowych z Funduszu Muzycznego
i opłat z tytułu Wypożyczenia Instrumentów w bieżącym roku szkolnym 2023/ 2024:
 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego, wykorzystywanego podczas koncertów i imprez plenerowych.
 2. Zakup fortepianu koncertowego.
 3. Zakup instrumentów i odnowienie:
 • Instrumenty strunowe.
 1. Zakup akcesoriów do instrumentów wg bieżącego zapotrzebowania.
 2. Inne wydatki, według zgromadzonych środków.
 
 
Plan zapotrzebowania i wykorzystania pozyskiwanych środków finansowych na kolejne lata działań:
 1. Zakup fortepianu koncertowego do Auli szkoły.
 2. Odnowienie floty instrumentów klawiszowych.
 3. Odnowienie floty instrumentów smyczkowych.
 4. Zakup kotłów do klasy perkusji.
 5. Zakup lepszej jakości nagłośnienia do sal lekcyjnych w których odbywają się przedmioty ogólnomuzyczne.
 6. Zakup programu komputerowego do prowadzenia magazynu instrumentów.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT w roku szkolnym 2023/ 24:
 • Fundusz muzyczny:
  • na pierwsze dziecko - 40 zł miesięcznie,
  • na drugie dziecko - 20 zł miesięcznie,
  • na trzecie dziecko - 0 zł miesięcznie.
 • Wypożyczenie instrumentu: 35 zł miesięcznie,
 • Opłata eksploatacyjna - perkusiści: 20zł miesięcznie.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO:
Rachunek funduszu muzycznego: 60 1020 5226 0000 6402 0416 5825
W tytule przelewu prosimy o podanie: Imię i nazwisko ucznia oraz dopisany skrót:
 • FM - fundusz muzyczny darowizna,
 • I - wypożyczenie instrumentu,
 • E - opłata eksploatacyjna.
 
 
 
Dziękujemy Państwu za wszystkie wpłaty na rzecz Funduszu Muzycznego jak również opłaty za wypożyczenie instrumentu szkolnego. Dzięki tym wpłatom, które stanowią realne wsparcie naszych działań, możemy jako Dyrekcja i Grono Pedagogiczne myśleć o rozwoju szkół muzycznych i podnoszeniu jakości nauki w naszej szkole.
 

Dziękujemy za regularne dokonywanie wpłat