"Ilekroć odłożywszy książkę snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga".

Janusz Korczak

...... podążaliśmy za tą piękną myślą w piątek 10.12.2021 r. Naszą przewodniczką w tej czytelniczej podróży była tym razem pani Olga Tokarczuk, która rok temu otrzymała literacką nagrodę Nobla. Tego dnia dołączyliśmy do wrocławskiego świętowania literackiej rocznicy, tak ważnej dla wszystkich Polaków.

Czytaliśmy na lekcjach (także tych zdalnych) fragmenty wartościowych książek, a potem snuliśmy wspólnie nici naszych myśli pełne blasku, przemyśleń płynących z piękna czytania, o której również opowiada w swoich książkach pani Olga Tokarczuk. Będziemy literacko podróżować więcej i częściej, gdyż jak powiedziała inna polska noblistka:

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".

Wisława Szymborska